دولت حامی پلتفرم‌های جدید مالی باشد

1398 مهر 28 یکشنبه

سید مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت باید نقش تقویت کننده در حوزه پلتفرم‌های مالی زنجیره تامین داشته باشد، گفت: خوشبختانه بررسی‌ها ثابت کرده که پلتفرم‌های جدید مالی می‌توانند در شفاف‌سازی مالی و کاهش مفسده‌های اقتصادی نقش چشمگیری داشته باشند.

سید مهدی مقدسی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری شبکه بانکی از نوآوری‌های جدید، گفت: امروزه کشورهای پیشرفته به سمت بانکداری الکترونیک رفته و از این طریق توانسته‌اند کارآمدی بیشتری را در حوزه پولی و مالی ایجاد کنند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید سیستم‌ها به سمت هوشمندسازی هر چه بیشتر در بخش مالی و بانکی هدایت شوند، افزود: سامانه‌هایی که بتوانند زنجیره تامین مالی را برای بخش تولید تسهیل کند به طور حتم باید مورد حمایت در مسیر رشد بیشتر قرار بگیرند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه با پلتفرم‌های جدید در حوزه مالی فرآیندها کوتاه تر و دسترسی به اطلاعات آسان‌تر می‌شود، تصریح کرد: بانک مرکزی رویکرد خوبی برای حمایت از پلتفرم‌های جدید در پیش گرفته و به نوعی می‌توان گفت ادامه فعالیت این سامانه‌ها در شفافیت هر چه بیشتر امور مالی نیز موثر خواهد بود.

مقدسی با بیان اینکه دولت باید نقش تقویت‌کننده در حوزه پلتفرم‌های مالی زنجیره تامین داشته باشد، گفت: حمایت از این نوع پلتفرم‌های مالی می‌تواند به نوعی زمینه فراهم‌سازی چارچوب دولت هوشمند را فراهم کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: خوشبختانه بررسی‌ها ثابت کرده که پلتفرم‌های جدید مالی می‌توانند در شفاف‌سازی مالی و کاهش مفسده‌های اقتصادی نقش چشمگیری داشته باشند.

منبع : سککوک