دولت حامی پلتفرم‌های جدید مالی باشد

1398 مهر 28 یکشنبه

سید مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت باید نقش تقویت کننده در حوزه پلتفرم‌های مالی زنجیره تامین داشته باشد، گفت: خوشبختانه بررسی‌ها ثابت کرده که پلتفرم‌های جدید مالی می‌توانند در شفاف‌سازی مالی و کاهش مفسده‌های اقتصادی نقش چشمگیری داشته باشند.